Opublikowano:

Parę słów o nauce

Czytanie – całościowe, kategoriami, pismem pisanym – prowadzące do rozumienia kategorii, dopasowywania obrazka do podpisu i odwrotnie, prowadzenie jednoczesne ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej (dobieranie rytmu do wzoru graficznego i wzoru graficznego do rytmu, rytmizacja czynności, mówienie sylabami, mówienie sylabami wspak – zabawa szyfrowania i odszyfrowania wyrazów i wypowiedzi). Rezultatem jest po roku czasu pracy samoistny proces analizy literowej i głoskowej. Pisanie – ćwiczenia grafomotoryczne z naciskiem na ćwiczenia umożliwiające pisanie liter w prawidłowym kierunku (ósemka literowa), odwzorowywanie według wzoru widzianego i według wzoru zapamiętanego umożliwia proces poszerzania pamięci. Dostosowywanie środków dydaktycznych do stylów uczenia się i preferencji ucznia Czytaj dalej Parę słów o nauce

Opublikowano:

Integracja – Jak to robić? Co jest potrzebne?

Integrować to stwarzać warunki do nauki, pracy, zabawy, wszechstronnego rozwoju!

Integracja – Jak to robić? Co jest potrzebne?

 1. Akceptacja inności.
 2. Informacja o rodzajach niepełnosprawności i wszystkich potrzebach i problemach związanych z tym schorzeniem.
 3. Szacunek dla potrzeb innych.
 4. Szkoły ukierunkowane (wspierania rozwoju, terapeutyczne, socjo terapeutyczne, specjalne i specjalistyczne) czyli takie, które: Czytaj dalej Integracja – Jak to robić? Co jest potrzebne?
Opublikowano:

Opis dziecka

Wszystkie ćwiczenia, karty pracy i inne środki pomocnicze są dobierane indywidualnie po zapoznaniu się z potrzebami pacjenta. Okresy kontrolne są trzy miesięczne. Składową każdego programu są częste notatki i pomiary zapisywane podczas każdego spotkania terapeutycznego. Częsty zapis parametrów pozwala nam na wprowadzanie modyfikacji programowych po każdym z etapów, tak aby program szedł w parze z rozwojem psycho-ruchowym naszego pacjenta.

Opublikowano:

Trening emocjonalny

 1. Znajomość uczuć i emocji.
 2. Umiejętność dopasowywania uczuć i emocji do sytuacji.
 3. Umiejętność dopasowywania sytuacji do uczuć i emocji.
 4. Umiejętność mówienia o swoich emocjach i uczuciach.
 5. Umiejętność odróżniania zachcianek od potrzeb.
 6. Znajomość zasad norm społecznych.

Jak wyrażać złość w sposób nie łamiący norm społecznych? Czytaj dalej Trening emocjonalny

Opublikowano:

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

DEFINICJA: specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu rozpoznaje się u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych oraz ich integracji, uwarunkowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego (C.U.N.).

Czytaj dalej Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

Opublikowano:

Emocje i motywacje w pracy z dzieckiem nie w pełni sprawnym

Integracja czyli współdziałanie – jesteśmy członkami jednego społeczeństwa, jesteśmy Razem bez względu na to czy i w jakimkolwiek zakresie potrzebujemy wspomagania.

„Świat jest piękny i każdy ma prawo korzystać z tego piękna” – jak  powiedziała M. Grzegorzewska.

Czytaj dalej Emocje i motywacje w pracy z dzieckiem nie w pełni sprawnym

Opublikowano:

Znaczenie kategorii czytania Treningu Globalnego

Kiedy uczymy całościowego czytania wg kategorii wówczas porządkujemy świat zewnętrzny i wewnętrzny, dajemy bezpieczeństwo, stabilizację i równowagę.

Jednocześnie czytając pismo pisane rozwijamy CUN i przygotowujemy do pisania. Pisanie literami pisanymi to bezstronny rozwój CUN. Kiedy dziecko czyta od ogółu do szczegółu uczy się w sposób naturalny, nie wkładając w ten proces żadnego wysiłku.

Czytaj dalej Znaczenie kategorii czytania Treningu Globalnego

Opublikowano:

Ortografia – trening

Ortografia sprawia zarówno dzieciom jak i dorosłym wiele trudności. Jednocześnie często ćwiczenia w tym zakresie są dla dziecka nudne. Szybko traci więc zapał i motywację do pracy nad swoimi problemami w tym zakresie. Trening ortograficzny, który przedstawiam poniżej, jest oparty o techniki rozwijające. Ma on więc szerszy zasięg rozwijanych umiejętności oprócz ortograficznego pisania. Jest dla dziecka ciekawy, podnosi poziom motywacji do wykonywanych zadań. Jednocześnie rozwijane są:

 • myślenie twórcze;
 • myślenie logiczne;
 • procesy pamięci.

Teksty opracowuje samodzielnie nauczyciel dostosowując je do potrzeb i problemów dziecka, do Jego wieku oraz zainteresowań i predyspozycji. Szanse powodzenia treningu uzależnione są od systematyczności wykonywanych zadań. Czas realizacji treningu określony jest wg tempa wykonywanych zadań i oczywiście wspomnianej już systematyczności w realizacji. Zachęcam do skorzystania z pomysłu i podzielenia się uwagami w tym zakresie. Powodzenia w pracy. Czytaj dalej Ortografia – trening