Opublikowano:

Integracja – Jak to robić? Co jest potrzebne?

Integrować to stwarzać warunki do nauki, pracy, zabawy, wszechstronnego rozwoju!

Integracja – Jak to robić? Co jest potrzebne?

 1. Akceptacja inności.
 2. Informacja o rodzajach niepełnosprawności i wszystkich potrzebach i problemach związanych z tym schorzeniem.
 3. Szacunek dla potrzeb innych.
 4. Szkoły ukierunkowane (wspierania rozwoju, terapeutyczne, socjo terapeutyczne, specjalne i specjalistyczne) czyli takie, które: Czytaj dalej Integracja – Jak to robić? Co jest potrzebne?
Opublikowano:

Parę słów o nauce

Czytanie – całościowe, kategoriami, pismem pisanym – prowadzące do rozumienia kategorii, dopasowywania obrazka do podpisu i odwrotnie, prowadzenie jednoczesne ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej (dobieranie rytmu do wzoru graficznego i wzoru graficznego do rytmu, rytmizacja czynności, mówienie sylabami, mówienie sylabami wspak – zabawa szyfrowania i odszyfrowania wyrazów i wypowiedzi). Rezultatem jest po roku czasu pracy samoistny proces analizy literowej i głoskowej. Pisanie – ćwiczenia grafomotoryczne z naciskiem na ćwiczenia umożliwiające pisanie liter w prawidłowym kierunku (ósemka literowa), odwzorowywanie według wzoru widzianego i według wzoru zapamiętanego umożliwia proces poszerzania pamięci. Dostosowywanie środków dydaktycznych do stylów uczenia się i preferencji ucznia Czytaj dalej Parę słów o nauce

Opublikowano:

Trening emocjonalny

 1. Znajomość uczuć i emocji.
 2. Umiejętność dopasowywania uczuć i emocji do sytuacji.
 3. Umiejętność dopasowywania sytuacji do uczuć i emocji.
 4. Umiejętność mówienia o swoich emocjach i uczuciach.
 5. Umiejętność odróżniania zachcianek od potrzeb.
 6. Znajomość zasad norm społecznych.

Jak wyrażać złość w sposób nie łamiący norm społecznych? Czytaj dalej Trening emocjonalny

Opublikowano:

Trening Globalny jako strategia wspomagania rozwoju

Wieloletnie doświadczenia pracy oraz obserwacja rozwoju dzieci, jak również ciągłe pogłębianie wiedzy w tym zakresie i poszukiwanie nowoczesnych form terapeutyczno-edukacyjnych, stanowi podstawę powstania koncepcji i metody Treningu Globalnego stosowanej w Instytucie Wspomagania Rozwoju Plusik-Minusik. W swojej działalności stosujemy zindywidualizowane rozwiązania techniczne oraz spersonalizowane metody nowoczesnej edukacji. W sposób podmiotowy spoglądamy na potrzeby ucznia pod względem intelektualnym emocjonalnym, motorycznym i sensorycznym. Trening Globalny jest koncepcją i metodą całościowego wspierania rozwoju dziecka bez względu na schorzenie oraz deficyt, jak również wiek, płeć i narodowość. Opiera się na wykorzystaniu różnych narzędzi takich jak:

 • elementy formy ćwiczeń z wybranych metod całościowych;
 • wybrane opracowanie ćwiczeń;
 • formy pracy, środki dydaktyczne.

Czytaj dalej Trening Globalny jako strategia wspomagania rozwoju