Opublikowano:

Wspieranie rozwoju dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwojowymi koncepcją i metodą Treningu Globalnego

Zapraszamy do zapoznania się z pracą magisterską na temat Treningu Globalnego

Praca Magisterska – Katarzyna Jezierska

Spis treści
Wstęp………………………………………………………………………………………………………………….3
Rozdział 1 Zagadnienia związane z zaburzeniami rozwojowymi oraz postępowanie i
specyfika wspierania rozwoju w strategii Treningu Globalnego…………………………………5
1.1. Dziecko z zaburzeniami rozwojowymi……………………………………………………………….5
1.2. Wybrane rodzaje niepełnosprawności……………………………………………………………….7
1.2.1. Autyzm………………………………………………………………………………………………………..7
1.2.2. Mózgowe porażenie dziecięce………………………………………………………………………..9
1.2.3. Zespół Downa……………………………………………………………………………………………..12
Rozdział 2 Wybrane metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi…………………………….14
2.1. Integracja sensoryczna…………………………………………………………………………………..14
2.2. Kinezjologia Edukacyjna………………………………………………………………………………..17
2.3. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne…………………………………………….21
Rozdział 3 Metodologia badań własnych………………………………………………………………..26
3.1. Cel i przedmiot badań…………………………………………………………………………………….26
3.2. Problem badawczy…………………………………………………………………………………………27
3.3. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze………………………………………………………28
Rozdział 4 Wspieranie rozwoju dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnościami
i zaburzeniami rozwojowymi koncepcją Treningu Globalnego- badania własne………….31
4.1. Geneza Treningu Globalnego…………………………………………………………………………..31
4.2. Podstawowe założenia Treningu Globalnego…………………………………………………….34
4.2.1. Różnice i podobieństwa metod do koncepcji Treningu Globalnego…………………..35
4.3. Gabinet Wspierania Rozwoju „Plusik-Minusik”………………………………………………..36
4.4. Specyfika diagnozy w koncepcji Treningu Globalnego……………………………………….38
4.5. Istota terapii w koncepcji Treningu Globalnego ……………………………………………….52
Podsumowanie…………………………………………………………………………………………………….71

Opublikowano:

Trening Globalny w pracy z uczniem niepełnosprawnym

Jako młody człowiek, który właśnie zrezygnował ze studiów i potrzebował pracy, trafiłam do 11- letniej Julki. Zmaga się ona z genetycznym rdzeniowym zanikiem mięśni, a Jej rozwój wspomagany jest Treningiem Globalnym. Przy kolejnej wizycie miałam okazję poznać Jej nauczycielkę, którą okazała się Pani Dorota Rudzińska- Friedel. Jej pozytywne i pełne pomysłów nauczanie zrobiło na mnie ogromnie pozytywne wrażenie. Pani Dorota pokazała mi jak rozmawiać z Julką, jak wyglądają Jej lekcje, jakie ćwiczenia wykonuje. Nauczyła mnie wielu ćwiczeń z zakresu Treningu Globalnego tak, abym mogła odrabiać z Julką prace domowe i pokazywać Jej „ świat”. Dzięki Julce jak i Pani Dorocie zdecydowałam się podjąć studia na kierunku pedagogiki specjalnej. Po niedługim czasie Pani Dorota dała mi kolejną szansę. Szansę na poznanie Jej syna Patryka, który zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym i na którym wzorowałam się pisząc poniższą pracę.

Trening Globalny w pracy z uczniem niepelnosprawnym

Spis treści

Wstęp. 1

Rozdział 1 – Teoretyczne podstawy zagadnień związanych z mózgowym porażeniem dziecięcym. 3

1.1. Mózgowe porażenie dziecięce. 3

1.1.1. Podział mózgowego porażenia dziecięcego. 4

1.1.2. Dodatkowe schorzenia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. 5

1.2. Zaburzenia mowy u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. 6

1.2.1. Komunikacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. 7

Rozdział 2 – Trening Globalny. 17

2.1. Historia i teoria dotycząca Treningu Globalnego. 17

2.2.1. Ćwiczenia metody treningu globlanego. 25

2.2.2. Założenia oraz procedury osiągania celu według treningu globalnego. 31

Rozdział 3 – Metodologia badań własnych. 32

3.1. Cel i przedmiot badań. 33

3.2.  Problem badawczy. 33

3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze. 34

3.4. Organizację oraz harmonogram badań. 39

Rozdział 4. 40

4.1. Analiza wywiadu. 40

4.2. Kilka słów o Patryku. 45

4.2. Opis i cele ćwiczeń. 47

4.2.1. Ćwiczenia wstępne. 48

4.2.2. Ćwiczenia poznawcze. 53