Opublikowano:

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

DEFINICJA: specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu rozpoznaje się u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych oraz ich integracji, uwarunkowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego (C.U.N.).

Czytaj dalej Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

Opublikowano:

Emocje i motywacje w pracy z dzieckiem nie w pełni sprawnym

Integracja czyli współdziałanie – jesteśmy członkami jednego społeczeństwa, jesteśmy Razem bez względu na to czy i w jakimkolwiek zakresie potrzebujemy wspomagania.

„Świat jest piękny i każdy ma prawo korzystać z tego piękna” – jak  powiedziała M. Grzegorzewska.

Czytaj dalej Emocje i motywacje w pracy z dzieckiem nie w pełni sprawnym

Opublikowano:

Znaczenie kategorii czytania Treningu Globalnego

Kiedy uczymy całościowego czytania wg kategorii wówczas porządkujemy świat zewnętrzny i wewnętrzny, dajemy bezpieczeństwo, stabilizację i równowagę.

Jednocześnie czytając pismo pisane rozwijamy CUN i przygotowujemy do pisania. Pisanie literami pisanymi to bezstronny rozwój CUN. Kiedy dziecko czyta od ogółu do szczegółu uczy się w sposób naturalny, nie wkładając w ten proces żadnego wysiłku.

Czytaj dalej Znaczenie kategorii czytania Treningu Globalnego

Opublikowano:

Ortografia – trening

Ortografia sprawia zarówno dzieciom jak i dorosłym wiele trudności. Jednocześnie często ćwiczenia w tym zakresie są dla dziecka nudne. Szybko traci więc zapał i motywację do pracy nad swoimi problemami w tym zakresie. Trening ortograficzny, który przedstawiam poniżej, jest oparty o techniki rozwijające. Ma on więc szerszy zasięg rozwijanych umiejętności oprócz ortograficznego pisania. Jest dla dziecka ciekawy, podnosi poziom motywacji do wykonywanych zadań. Jednocześnie rozwijane są:

  • myślenie twórcze;
  • myślenie logiczne;
  • procesy pamięci.

Teksty opracowuje samodzielnie nauczyciel dostosowując je do potrzeb i problemów dziecka, do Jego wieku oraz zainteresowań i predyspozycji. Szanse powodzenia treningu uzależnione są od systematyczności wykonywanych zadań. Czas realizacji treningu określony jest wg tempa wykonywanych zadań i oczywiście wspomnianej już systematyczności w realizacji. Zachęcam do skorzystania z pomysłu i podzielenia się uwagami w tym zakresie. Powodzenia w pracy. Czytaj dalej Ortografia – trening

Opublikowano:

Rola lustra we wspomaganiu rozwoju strategią Treningu Globalnego

Trening Globalny jest specyficzną strategią wspierania rozwoju uczniów z różnorodnymi dysfunkcjami czy deficytami. Począwszy od zaburzeń funkcjonowania sensomotorycznego, zaburzeń wzroku, słuchu, aż po trudności szkolne wywołane tymi zaburzeniami, oraz schorzeń takich jak Mózgowe Porażenie Dziecięce, Zespół Downa, Autyzm i inne. Trening Globalny posiada własne autorskie narzędzia dydaktyczne dopasowane do potrzeb i możliwości podopiecznych oraz sposobu ich funkcjonowania. Opiera się o zestaw standardów podczas procesu wspierania rozwoju, jak również opracowuje zestawy ćwiczeń sensomotorycznych dostosowanych do potrzeb, problemów i realizowanych celów swoich podopiecznych.

Lustro… niby zwykła rzecz, każdy z nas ma je domu, często niejedno. Jednak nie przywiązujemy do niego większej wagi. Dorośli patrząc w lustro nie widzą nic nadzwyczajnego, za to dzieci bardzo się dziwią. Patrzą z wielkim zainteresowaniem na swoje odbicie jak i na odbijające się rzeczy, które znajdują się wokół dziecka. Czytaj dalej Rola lustra we wspomaganiu rozwoju strategią Treningu Globalnego

Opublikowano:

Czytanie całościowe

Czytanie to ta umiejętność, która prowadzona zgodnie z sekwencją rozwojową, zaopatruje ucznia nie tylko w bogactwo słownictwa pojęciowego, nie tylko w dobrą technikę czytania, ale również w rozumienie treści czytanych samodzielnie.

Jest to szczególnie ważne w procesie edukacyjnym, w którym przeważająca ilość poleceń sformułowana jest językiem pisanym.

Czytaj dalej Czytanie całościowe