Opublikowano:

Trening emocjonalny

 1. Znajomość uczuć i emocji.
 2. Umiejętność dopasowywania uczuć i emocji do sytuacji.
 3. Umiejętność dopasowywania sytuacji do uczuć i emocji.
 4. Umiejętność mówienia o swoich emocjach i uczuciach.
 5. Umiejętność odróżniania zachcianek od potrzeb.
 6. Znajomość zasad norm społecznych.

Jak wyrażać złość w sposób nie łamiący norm społecznych?

RÓWNOWAGA EMOCJONALNA = SUKCES MOTYWACJA = RÓWNOWAGA EMOCJONALNA

Do komunikacji potrzebne są dwie strony: Nadawca i Odbiorca.

Nauczyciel jako Nadawca

 • mówi wyraźnie, poprawnie stylistycznie i gramatycznie dając wzór;
 • mówi zrozumiale tłumaczy nowe pojęcia;
 • opisuje przedmioty, zjawiska, sytuacje, uczucia, emocje – przekazuje informacje;
 • opisuje czynności – przekazuje informacje;
 • pokazuje plansze, atlasy, ilustracje – przekazuje informacje;
 • wyraźnie określa swoje stanowisko i emocje w każdej sprawie;
 • używa komunikatów prostych, jednoznacznych i zrozumiałych przez podopiecznego;
 • komunikat zawsze pozytywny inspirujący i motywujący do dalszej pracy.

Nauczyciel Odbiorca

 • cierpliwy;
 • pozytywnie nastawiony;
 • twórczy kreatywny (w doborze środków komunikacji).

Dziecko Odbiorca

 • jak każde dziecko bez względu na deficyty, dysfunkcje.

Dziecko Nadawca

 • używa alternatywnych środków komunikacji Bliss, Piktogram;
 • używa mimiki, gestu, spojrzenia;
 • używa tablice literowe, matematyczne, tematyczne, funkcje – dostosowane do potrzeb i problemów ruchowych dziecka;
 • dostosowanie wygodnego i bezpiecznego siedziska;
 • dostosowanie funkcjonalnego blatu;
 • obejma mocująca do pisania, pokazywania, rysowania i innych czynności.

Trening emocjonalny – testy

 • Testy TAK-NIE.
 • Testy wyboru A B C D realizowane słuchowo i wzrokowo- słuchowo- ruchowo, jak również wzrokowo-ruchowo.
 • Testy PRAWDA FAŁSZ realizowane jw.
 • Dobieranki, dopasowywanki.
 • Testy dostosowane formą i treścią do wymagań ucznia.
 • Przyczyna – skutek.
 • Co tu nie pasuje.
 • Czego tu brakuje, itd.
 • Zabezpieczenie potrzeb ucznia.
 • Bezpieczeństwa – relacji z nauczycielem.
 • Przynależności do grupy (pełnienia funkcji).
 • Podstawowych (picie, jedzenie, wysiusianie, emocje).
 • Sensorycznych – ćwiczenia przygotowujące CUN do podjęcia pracy intelektualnej i zdobywania umiejętności Integracja Sensoryczna.
 • Ruchowych – uczeń ma możliwość wstać przejść się po klasie, poćwiczyć, wrócić na miejsce.
 • Nauki – styl uczenia się/materiały i aktywności wszechstronnie przygotowane, aby zgodnie ze stylem uczenia się uczeń mógł najlepiej przyswoić materiał, zapamiętać go i w odpowiednim czasie wykorzystać.
 • Sukcesu – mocne strony, dostosowanie poziomu trudności (stopniowanie trudności).
 • Wspieranie aktywności (mówienie, grafomotoryka, pisanie, czytanie, liczenie).
 • Warsztat ucznia – dostosowany do potrzeb i wymagań ucznia (format kartki, czcionka pisma, wielkość obrazka, poziom uszczegółowienia, podpórki do pisania, obejmy do pisania, nakładki na długopisy, podkładki pod książki do czytania, odpowiednie siedzisko – krzesło i ławka, krzesło z blatem, stół z piłką, sakwa, wałek do stołu).

UCZEŃ ROZWIJA SIĘ ZGODNIE Z:

 1. potencjałem intelektualnym;
 2. preferencjami stylu uczenia się;
 3. preferencjami rodzaju inteligencji;
 4. funkcjonowaniem motorycznym;
 5. funkcjonowaniem sensorycznym;
 6. rodzajem i stylem komunikacji;
 7. funkcjonowaniem emocjonalno-społecznym.